免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 發帖

張良大戰姜太公戰役

第一戰:

姜子牙: 武吉仔終於都練成一代智者張良, 不過和我還差很遠. 做工部尚書? 即係要我做番佢下屬?! 真係士可忍孰不可忍!
姜子牙找到張良:
張良小兒, 老夫要挑你機.

張良: 老人家, 想比賽什麼?

姜子牙: 閣下既然係工部尚書, 我們就比一比現代科技.

張良: 好, 明日我們來一場我最喜歡的坦克大對決!

姜子牙心想, 小兒上當了! 薑果然是越老越辣!
姜子牙: 明日正午決一高下, 教你知道誰才有資格當上工部尚書!

張良: 好, 老人家慢行.

次日正午....
講波佬: 今日係姜子牙大戰張良第一Round. 張良氣定神閒好有耐性排緊佢隊坦克喎! 姜大老爺呢? 咦, 坦克就無郁啦, 天空上面飛緊好多野喎, 咩黎架呢?

轟隆!

張良: 可惡! 咁快爆我一架坦克? 唔係坦克大作戰咩? 幾時升左科技值架?

姜子牙: 哈哈哈, 中計啦張良小兒! 我用左一晚發明左坦克既剋星啦!

講波佬: 原來姜子牙已經發明左戰鬥直昇機啦!
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

講波佬: 薑果然是越老越辣! 咁快用生剋術反制後生仔張良!

姜子牙: 張良小兒! 龜縮減小損失無用既! 老夫直昇機陣, 你黎一架坦克我爆你一架! 哈哈哈!

張良:.......

講波佬: 姜太公話雖如此! 但係今日比賽係有規則架! 今日既作戰目的係到達對方既基地劫糧! 糧多者勝!

張良: 姜太公! 你飛到咁高, 點樣落地劫糧呀?!

姜子牙: 哦? 我慢慢飛低架直昇機, 去到你基地吊走你D糧食咪得.

張良: 老人家, 咁你都要先消滅哂我樹蔭下D坦克架, 唔係你飛落黎我一炮打爆架直昇機啦!

姜子牙: 張良小兒, 你既坦克, 一樣過唔到黎劫糧姐!

張良: 真係?!

講波佬: 姜太公好有耐性封鎖所有可能移動過黎劫糧既張良坦克呀, 但係張良不動聲息, 唔知係度攪乜鬼喎.
咦, 姜子牙兜左個大圈, 終於靜靜雞搵左一架直昇機係後面劫左第一包糧啦.

姜子牙: 咦, 點解咁多我基地D糧食係張良小兒個基地既? 派隻兵落去睇下先....

姜子牙士兵回報: 報告姜大老爺, 敵方坦克空無一人, 坦克底部有一洞口, 通到地道. 估計敵人用坦克偽裝, 施展步兵挖地道劫糧之計!

姜子牙: 下!! 中計啦! 中計啦!

講波佬: 張良劫糧成功啦, 姜子牙基地已經缺糧. 今日第一戰姜子牙大戰張良, 坦克大對決, 比數暫時張良1, 姜子牙0. 欲知之後賽事如何, 講繼續睇張良大戰姜太公啦!

老人家粉絲1: 哎呀, 姜子牙老貓燒鬚啦!
老人家粉絲2: 武吉仔係佢教出黎, 梗係唔可以睇小架啦!
老人家粉絲3: 輕敵呀, 大意呀!

南極仙翁: 呢個師弟姜子牙, 平時無大無細, 睇唔起我呢個師兄呀! 今日徒弟都贏佢! 我話後生可畏呀, 佢唔謙虛D請教我呢個師兄, 我保證佢一場都贏唔到呀!

姜子牙: 南極師兄, 師弟想請教下你....

南極仙翁: 哦? 識黎搵我啦! 寧向直中取, 不向曲中求. 唔好人大左出術先得架! 我同張良講聽日你同佢比武.

姜子牙暗笑: 比武....哦, 多謝師兄.

南極仙翁: 唉, 又係度諗計, 好心你聽日比武, 就正正經經比D實力出黎啦.

姜子牙: 師兄, 我出去散心練武先.

南極仙翁: 是但你啦!
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

第二戰: 比武

姜子牙夜探張良.....
姜子牙: 張良小兒, 可知我是你恩師?

姜子牙施展仙術....

貌如好女, 披著頭笠斗蓬既張良, 忽然變成猶如醉漢拳手既武吉.

姜子牙智力99, 武吉智力20.

姜子牙: 武吉仔, 聽日比武, 你打算用邊個身份同我比武? 武吉定張良?

武吉: 妖! 師傅呀, 乜你咁茅架! 宜家比武, 你夜晚已經黎鬥仙術! 你條友諗乜野我唔知咩!

姜子牙: 哈哈哈, 敬老要緊. 我係有少少茅, 所以比番你揀你用咩身份同我比武.

武吉: 妖! 你條友梗係諗武吉蠢, 捉佢黎度計講數, 咁你有數呀嘛! 張良虛弱, 一比武你贏硬, 所以度計就對武吉,
比武就對張良呀嘛!

姜子牙: 呢D明眼人都睇得出, 老人家直中取道, 志在必得.

武吉: 妖! 咁我武吉定個規則啦. 聽日比武係比武功定武力先?!

姜子牙: 有何分別?

武吉: 老姜呀, 你真係! 等我武吉教精你. 你仲記唔記得我武吉當年商周交戰, 係叻咩架?

姜子牙: 咪埋身肉搏, 主要任務係保護姬旦既安全囉. 同我呢種全面既主帥比, 文韜武略, 自然係小毛見大毛.

武吉: 妖! 咁我智力係20姐, 我有專精架嘛, 咪比武囉! 仲要係保鑣, 我好叻挨打架嘛. 你連咩叫比武功, 咩叫比武力都唔知, 成日當我白痴仔. 都話左隔行如隔山架啦! 你估智力99大哂咩? 智者咪會有盲點囉. 聽日我都用一個自然仙術反射啦! 你聽日比武功, 我張良; 你聽日比武力, 我武吉啦! 你咁瘋狂, 係咪想笑到我訓唔到覺呀! 妖, 忍笑忍到好辛苦, 聽日真係唔好咁弱智....

姜子牙: 成日嘻皮笑臉, 都無你師傅我咁成熟穩重. 武吉仔, 為師聽日整熄你D虛火.

武吉: 哈哈哈.... 頂你個肺, 姜師傅, 我今晚見到聽日咁, 點訓呀!

姜子牙離開工部尚書房, 心想: 有乜咁好笑? 呵, 比武功武力? 武學本來就包含武功同武力, 係全面既, 用一個身份又豈能獲得應有發揮, 根本自設牢籠. 聽日, 你一出張良, 我用氣功一打, 你張良仙骨輕功, 那能抵受我龍波衝擊? 武吉嘛? 我仙術變幻, 帶你極速飛行, 嚇得你自動投降. 什麼又功又力, 力好我就嚇你, 功好我就打你, 比武當然靠全面發揮同經驗獲勝架啦. 徒弟仔, 你入世未深呀.
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

第二戰: 比武

武功: 姜子牙88 張良20
武力: 姜子牙32 武吉88

姜子牙熱一熱身.....
姜子牙: 張良, 老夫開始運氣, 任你逃到東南西北, 也要氣昏敗陣....

張良: 老人家, 那麼張小兒為你的勝利預奏一曲四面楚歌吧!

講波佬: 姜老不斷運功喎, 但係張良估唔到出兵器中國笛呀! 哎呀, 用音波功破氣功呀. 老人家施展唔到怒氣值喎! 姜子牙於是都祭出武器打神鞭! 奈何悅耳既張良笛將打神鞭既殺氣化解哂! 姜子牙再祭出四不像想追埋身, 但係四不像都係比中國笛既笛聲影響, 並且張良隨歌飄移, 真係千軍萬馬都追唔到呀.

姜子牙: 武功不錯呀, 好, 老夫施展琴音追魂步!

講波佬: 哇, 姜老開始彈琴啦! 張良笛聲受到影響呀! 姜大老爺琴音縮影步不斷縮小佢同張良之間既距離喎. 睇黎姜大老爺準備埋身肉搏鬥力啦! 咪睇姜子牙七老八十呀, 體格依然強健喎! 一但捉住弱不禁風既張良, 稍微用力, 張良一定慘叫投降呀!

姜子牙: 張良, 還是給老夫抓住了. 怕痛的, 快投降吧.

張良:........

講波佬: 咦, 張良伸手袖中拎左支礦泉水出黎, 輕輕敲左個頭一下, 再倒支水落個頭度喎. 轉眼間張良成個醉漢拳手, 身體健碩左好多喎!

武吉: 妖! 師傅呀! 我咪問左你鬥武功定武力囉! 你宜家埋芽, 即係鬥力啦. 我武吉捱打專家黎. 你鎖住我, 我咪用力捉住你! 咁你宜家同我武吉仔埋身肉搏鬥力, 我年輕力壯, 玩摔角你宜家點甩身先得架. 你黎捉我, 咪即係送羊入虎口!

姜太公: 武吉仔, 唔好太囂張! 老夫豈不知武吉仔你膽小怕事, 我早有準備, 我用仙術穿梭機帶你極速飛行, 到你恐懼異常, 自然慘叫投降!

武吉: 妖! 人地鬥武功你就用武力! 到人地鬥力你又用番功! 真係好鬼茅!
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

武吉大戰恩師姜子牙:

講波佬: 哇, 姜子牙用仙術帶武吉極速飛行呀!

姜子牙: 後生仔, 識驚未?

武吉: 妖! 我係驚既, 咁我想問下師傅你老人家, 我下一步應該點做呢?

姜子牙: 咪投降囉!

武吉: 妖! 當年封神榜我武吉血肉之驅都比D巨風幡召魂幡打到不似人形架啦! 邊一次投降先得架! 我同你一樣唔服輸架嘛!

姜子牙: 咁但你驚得耐, 你都係會求饒架....?

武吉: 妖, 我一早搵D凍水涼下個頭無眼睇! 我宜家當自己坐緊人肉按摩椅鬆骨算啦! 越驚我捉得你越實, 你咪一直同我鬥力! 仙術比武有膠用咩! 人地比武你又鬥仙術! D戲法當睇唔到咪得囉!

姜子牙:........

過左一段時間......

姜子牙: 喂, 武吉仔, 投降啦, 老人家攰啦..... 你唔好乘人之危呀!

武吉: 我唔會乘人之危既!

姜子牙: 你話架.... 呵欠......

講波佬: 姜子牙終於攰到訓著左啦! 武吉即刻壓左係上面做個勝利手勢喎!

武吉: 妖! 我無乘人之危呀, 我乘勝追擊咋! 快D訓下覺啦, 我武吉咁聰明, 琴晚已經知道今日成場波就係咁樣.

講波佬: 武吉張良大戰姜子牙, 比數2比0呀.

老人家粉絲團: 姜太公一定會贏番轉頭既! 唔可以比武吉咁囂張!

南極仙翁: 唉, 不聽師兄言, 吃虧在眼前.

姜子牙: 呼嚕~ 呼嚕~
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

故事結局:

智力80 姜子牙 勝 100場;
智力100  張良 勝 80場.

老人家粉絲團1: 熱淚盈眶呀!
老人家粉絲團2: 寶刀未老呀!
老人家粉絲團3: 老馬識途呀!
老人家粉絲團4: 結局早定呀!

南極仙翁: 師弟, 鍾唔鍾意當年姬旦引薦既武吉做你大弟子呀?
姜太公: 武吉仔嘛, 幾好, 但係未夠火喉. 仲需要一點歷練, 哈哈哈.
南極仙翁: 我話你呢個師弟要比我教訓下!
姜太公: 師兄, 你我能比什麼? 我修為自然比師兄你.....
南極仙翁: 聽日開始比醫術, 你死定了!
姜太公: 醫術? 師兄, 醫術還是要足夠的智慧駕御.....
南極仙翁: 錯! 醫術講醫德咋嘛! 聽日你唔好後悔!
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

姜子牙大戰壽星公

南極仙翁的醫術比姜太公好多了,
所以姜子牙眼睛開不到,
南極仙翁就教訓姜太公.

姜太公回來翻盤:
師兄, 醫術不錯啊, 真是見死不救!

南極仙翁:
哼! 只不過要你受點教訓!

姜太公:
那我用仙術了!

南極仙翁:
仙術在這個時候有什麼用?

姜太公:
姜子牙掃地僧!

姜太公一運氣, 眼睛就好了.

南極仙翁:
師弟, 好像有點本事. 這點事我用醫術也做到啦. 你找個病我醫不了的!

姜太公:
唉, 師兄. 我是有些事不對. 可師兄呀, 你也不是完美的. 有一種病, 其實是我醫到, 你醫不到. 隔行如隔山, 你看我姜子牙醫術就10點, 你醫術100點. 可是, 其實我醫術也完勝你一次的, 你不知道咋.

南極仙翁:
我才不信! 你的醫術根本不行!

姜子牙:
講波佬, 醫術第一戰的比數是什麼?

講波佬:
唔知呀! 我睇小左你呀姜太公!

姜子牙:
哈哈哈, 後生可畏, 多謝大家! 千金, 我是不是一諾千金呀? 哈哈哈!
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

馬千金: 當年逼到人家度頸..... 今天只不過打敗了你師兄, 對我有什麼承諾?
姜子牙: 我愛你!
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

南極仙翁: 難姑! 很冷啊!
壽星婆: 唉, 別惹你師弟啦!
真主偉大! 至仁主必勝! 真主永遠祝福的浪漫夫婦!

TOP

返回列表